Rozwód a kredyt hipoteczny

podział-majątku

Zdecydowaliście się na wspólny kredyt hipoteczny? Dopóki żyjecie w zgodzie nie będzie stanowiło to żadnego problemu, ale co się stanie, kiedy zdecydujecie się na rozwód? Kto z was będzie zmuszony spłacać pozostałą część kredytu? Czy małżonek, który przestanie korzystać z nieruchomości będzie zmuszony płacić połowę nawet po ustaniu małżeństwa? Poniższy artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości.

Rozwód nie zawsze oznacza definitywny koniec relacji prawnych, jakie łączyły małżonków.
Często nieporozumienia między byłymi małżonkami związane są z podziałem majątku wspólnego, jaki udało im się zgromadzić w trakcie trwania związku małżeńskiego. Co do zasady, o ile małżonkowie nie zdecydowali się na umowne ustanowienie rozdzielności majątkowej – potocznie zwanej intercyzą – od chwili zawarcia małżeństwa określone składniki majątkowe wyszczególnione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (zwanym dalej „KRO”) – wchodzą w skład ich majątku wspólnego.

W praktyce dorobek małżonków dzieli się po połowie. W przypadku podziału nieruchomości, zasada ta jest tożsama. Nie zawsze jednak oznacza to, że każdy małżonków otrzymuje po połowie udziału w prawie własności nieruchomości. Gdy podział fizyczny nieruchomości nie jest możliwy, a sąd nie postanowi również o sprzedaży nieruchomości
i podziale uzyskanej sumy pomiędzy małżonków, jedynym rozwiązaniem pozostaje przyznanie nieruchomości jednemu z nich z równoczesnym obowiązkiem spłacenia udziału przypadającego na drugiego małżonka.

W przypadku przyznania nieruchomości jednemu z małżonków z obowiązkiem dokonania spłaty wobec drugiego małżonka (jego udziału w nieruchomości), pojawia się problem dalszej spłaty kredytu. Bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy podziale majątku małżonków uwzględnia się jedynie jego aktywa. Nie ulega wątpliwości, że kredyt hipoteczny stanowi pasywa obciążające daną nieruchomość.

Należy pamiętać, iż umową kredytową może rozporządzać tylko kredytodawca, tj. bank. Jeżeli wyrazi on zgodę na zmiany w umowie, wówczas bez żadnych przeszkód można ich będzie dokonać. W takiej sytuacji dłużnikiem będzie tylko jeden z pierwotnych kredytobiorców, który przejmuje spłatę całej pozostałej kwoty kredytu. Aby powyższe ustalenia były skuteczne, niezbędne jest podpisanie aneksu przez oboje małżonków. Jeśli jednak nieruchomość otrzyma jeden z byłych współmałżonków, a kredyt nie zostanie przejęty przez niego, to oboje nadal solidarnie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania problemów związanych z podziałem majątku wspólnego, a także zajmuje się doradztwem w sprawach rodzinnych.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.