Zawód kierowcy samochodu ciężarowego, a obowiązek wypłaty ryczałtu za nocleg

truck-1448919-1920x800

Zawód kierowcy samochodu ciężarowego, to niewątpliwie ciężka praca, nierzadko związana z długimi nieobecnościami w domu. W czasie kilku – kilkunastodniowej podróży, kierowca zmuszony jest do wypoczynku w kabinie samochodu.
Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić kierowcy odpowiednie warunki? Czy należy mu wypłacić ryczałt za nocleg? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Należy pamiętać, że istnieją regulacje prawne  przyznające kierowcom dodatkowe świadczenia, które pracodawca zobowiązany jest zapłacić. Takim szczegółowym uregulowaniem jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych przemieszczają się po określonym terenie (zarówno w kraju jak i za granicą) powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe, umożliwiające adekwatny wypoczynek przed dalszą podróżą. Oczywiście w sytuacji, gdy nie jest możliwy wypoczynek
w miejscu zamieszkania. Przez odpowiednie warunki bytowe należy rozumieć zapewnienie noclegu w hotelu.

Powyższe uregulowania wzbudzały wiele kontrowersji. Pracodawcy zastanawiali się nad obowiązkiem wypłacenia pracownikowi ryczałtu za nocleg, w przypadku gdy samochód ciężarowy wyposażony jest w miejsce do spania. Powyższą sporną kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14) stanowiąc, że:

„zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach
i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach
i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.”

Powyższy wyrok może być przedmiotem wykładni zarówno pracowników podróżujących służbowo zagranicę jaki i w kraju.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ryczałtami za noclegi, diet oraz świadczeń dodatkowych przysługujących kierowcom samochodów ciężarowych wykonującym swoje obowiązki pracownicze zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *