Dzień: 15 lipca 2016

company higher consil

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Zastanawiasz się jaka forma prawna przedsiębiorstwa jest najbardziej opłacalna? Nie wiesz czym różni się spółka osobowa od kapitałowej? Myślałeś o sp. z o.o., ale martwisz się o kwestie potencjalnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki? Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty związane z tym zagadnieniem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest formą prawną przedsiębiorstwa, której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział
i przekształcanie reguluje kodeks spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grupy spółek kapitałowych i cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, gdyż jak sama nazwa wskazuje ogranicza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Osoba lub osoby tworzące sp. z o.o. odpowiadają jedynie w zakresie wkładów wniesionych do spółki na pokrycie objętych udziałów. Wierzyciel nie może w przypadku niewypłacalności spółki domagać się zaspokojenia z majątku osobistego wspólnika.

Mając na względzie powyższe, sp. z o.o. jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wydawałoby się, że spółka ta nie ma wad i zwolniona jest od wszelkich ograniczeń. Jednakże i ta forma prowadzenia działalności wiąże się z pewnym ryzykiem.

W spółce z o.o. oprócz udziałowców – którzy tworzą wspólnie zgromadzenie wspólników – musi być ustanowiony jedno lub wieloosobowy zarząd spółki, który będzie pełnił rolę organu reprezentującego spółkę. Ograniczenie za zobowiązania spółki nie w każdej sytuacji ograniczą odpowiedzialność członków zarządu. Zgodnie z art. 299 § 1 KSH w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu. Oznacza to, że wierzyciel w określonych w przepisach prawa przypadkach będzie mógł dochodzić zaspokojenia z ich majątku osobistego.

W związku z powyższym, główne ryzyko w przypadku niepowodzenia inwestycji spoczywa właśnie na członkach zarządu. Bardzo często, w niewielkich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, członkami zarządu są wspólnicy.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania
problemów związanych z tworzeniem, organizacją, rozwiązywaniem, łączeniem, podziałem
i przekształcaniem sp. z o.o.

rozwód

Rozwód z orzekaniem o winie – korzyści i konsekwencje

Wstęp: Zastanawiasz się jakie korzyści możesz uzyskać przy rozwodzie z orzekaniem o winie?
Jak to polepszy Twoją sytuację?
Wielu Klientów zgłaszających się do kancelarii w kwestii rozwodu zadaje pytanie, co da mi rozwód z orzekaniem o winie drugiej strony? Postaramy się udzielić Państwu wystarczająco wyczerpującej odpowiedzi na powyższe pytanie.

Orzeczenie rozwodu następuję, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Na zgodny wniosek stron, sąd może odstąpić od wskazania z czyjej winy małżeństwo się rozpadło, albo uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jest jeden z małżonków. Aby jednak sąd orzekł winę jednego, drugi z małżonków powinien wskazać, jakie obowiązki obwiniony naruszył, a także przedstawić dowody (np. notatki o interwencji policji lub zeznania świadków), że takie postępowanie rzeczywiście wystąpiło. Najczęściej małżonkowie powołują się na naruszenie obowiązków wspólnego pożycia, brak pomocy, nielojalność czy niewierność.

Co z alimentami?

Na prawo do alimentów dla rozwiedzionego małżonka nie ma wpływu to, który z nich wniósł pozew. Przede wszystkim sąd bierze pod uwagę to, kto został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a także sytuację majątkową osoby występującej z żądaniem przyznania jej alimentów. Podsumowując, prawo do alimentów ma rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku. Może on żądać od drugiego środków utrzymania na pokrycie swoich usprawiedliwionych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że przyznana kwota powinna odpowiadać możliwościom zarobkowym zobowiązanego. Obowiązek alimentacyjny wygasa w ciągu 5 lat, biorąc pod uwagę podany stan faktyczny.

Kolejny związek małżeński a prawo do świadczenia alimentacyjnego?

Obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy uprawniony po rozwodzie zawarł nowe małżeństwo. Nie ma znaczenia jego sytuacja majątkowa czy rodzaj orzeczenia o winie.

OPTIMA Kancelaria Prawna, świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego, w tym rozwodów, alimentów, a także w kwestii podziału majątku.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.