Korzystne zmiany dla właścicieli mieszkań – uwłaszczenie z mocy prawa

mieszkania

Już 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaną korzystne zmiany dla właścicieli mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Nawet milion właścicieli mieszkań stanie się w końcu właścicielami gruntu pod swoim blokiem Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Jednak za przekształcenie gruntu prawdopodobnie będzie trzeba zapłacić.

 

Czym jest użytkowanie wieczyste?

 

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie gruntu będącego własnością Skarbu Państwa lub samorządu osobie fizycznej lub prawnej na okres od 40 do 99 lat.

Jakie zmiany przewidują przepisy?

 

Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów (tj. 1 stycznia 2017 r.) wszystkie udziały
w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na których stoją domy wielorodzinne, przekształcą się w udziały w prawie własności gruntu. Jednak najpierw trzeba będzie spełnić dwa warunki. Jakie? Po pierwsze, w budynku musi być wyodrębniona własność co najmniej jednego lokalu. Po drugie, stawka procentowa rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ma wynosić na 31 grudnia 2016 r. 1 proc. ceny nieruchomości gruntowej.
Nowe przepisy mają dotyczyć także bloków, w których znajdują się nie tylko mieszkania, ale i lokale usługowe. Zmiany nie obejmują jednak ani domów jednorodzinnych ani działek komercyjnych. Wielu krytykuje zaproponowane przez resort infrastruktury rozwiązanie.

 

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

 

Osoba, która przekształci swój udział w gruncie, otrzyma od dotychczasowego właściciela,
tj. od gminy albo starostwa, zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność, które stanowić będzie podstawę wpisu nowego współwłaściciela gruntu do księgi wieczystej nieruchomości.

 

Cała wskazana procedura nie jest jednak zupełnie za darmo. Bowiem Ci, którzy podejmą się uwłaszczenia, będą zobowiązani wnosić do urzędy gminy tzw. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie wynosiła tyle samo, ile wynosić będzie opłata z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 r. Znikną także aktualizacje roczne opłat. Waloryzacja będzie dokonywana na podstawie wskaźnika GUS dotyczącym zmian cen nieruchomości.

 

Celem wprowadzenia nowych regulacji pozostaje ułatwienie przekształcania udziałów
w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi
w prawo współwłasności gruntu. Dziś procedura nie jest łatwa, a proces długotrwały

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *