Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W ostatnim czasie do naszej kancelarii wpływają zapytania Klientów odnośnie wiadomości, która została wygenerowana przez „Kancelarię Liberty”. Wiadomość dotyczyła obowiązku rejestracji w GIODO, zbiorów danych gromadzonych w bazach i systemach elektronicznych przez administratorów tych baz, czyli przez właściwie każdy podmiot działający na rynku gospodarczym.

Oprócz budzących wątpliwości, co do legalności działań tej kancelarii, dotyczących wysyłek masowych, pragniemy zwrócić uwagę na treść i przekaz tej informacji. Niedopuszczalnym jest, aby podmiot gospodarczy jakim jest kancelaria Liberty wzywał do uregulowania zobowiązań wobec jakiejkolwiek instytucji państwowej, a tym bardziej groził karami czy skutkami prawnymi. Chcielibyśmy Państwa zapewnić, iż jest to jedynie nieuczciwa praktyka rynkowa, mająca na celu
w nieuczciwy sposób, doprowadzić do zakupu usług i pakietów tej kancelarii.

Wszystkich adresatów tej wiadomości pragniemy uspokoić, iż nałożenie kary finansowej
w wysokości 50 000 złotych jest bardzo rzadko stosowaną praktyką. W przypadku kontroli dokonanej przez GIODO i wykrycia nieprawidłowości, urząd, w pierwszej kolejności nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zastosowania się do jego wytycznych. Jeżeli przedsiębiorca nie dostosuje się do nich, powinien liczyć się m.in. z grzywną, która każdorazowo nałożona nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w przypadku spółek prawa handlowego i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50 000 zł.

Ponadto wskazane w wiadomości zbiory danych przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji.

Przypominamy, że zbiory danych, które przetwarzane są m.in. w celach marketingowych czy wykorzystywane na stronach przedsiębiorców w formularzach rejestracyjnych czy kontaktowych podlegają obowiązkowi rejestracji.