Odwołanie od decyzji ZUS zakończone sukcesem

Kolejnym sukcesem zakończyła się sprawa odwołania od decyzji ZUS, którą prowadziła nasza kancelaria. Sprawa dotyczyła nie przyznania wcześniejszej emerytury za pracę w szkodliwych warunkach. Mieszkaniec Katowic, otrzyma należne świadczenia.

W ostatnim czasie OPTIMA Kancelaria Prawna notuje zwiększoną ilość podobnych spraw, głównie z zakresu pracy w szkodliwych warunkach, jak również emerytur górniczych. Zawiłość przepisów i ścieżka odwoławcza jest główną przeszkodą na drodze do ubiegania się o należne świadczenia. Większość z osób, po wydanych decyzjach ZUS nie podejmuje próby odwoływania się i wnoszenia wniosku do sądu. Przykład naszej sprawy pokazuje, że warto walczyć o swoje prawa.