Adwokaci i radcowie prawni

Martyna Miszczyk-Mazek Radca Prawny, właściciel Kancelaria Prawna OPTIMA

Radca Prawny Martyna Miszczyk

31 stycznia 2015

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym reprezentowaniu w procesach gospodarczych, prawie administracyjnym, prawie cywilnym, w sprawach o podział majątku, zniesienie współwłasności. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, a następnie uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych. Prowadzi kancelarię od 2010 roku. Zajmuje się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek. Kilkukrotnie pełniła funkcję likwidatora spółki kapitałowej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, w tym przed sądami administracyjnymi, a także przed KIO (Krajową Izbą Odwoławczą). Biegle włada językiem angielskim.

Aplikant radcowski - Kancelaria Prawna OPTIMA

Radca Prawny Szymon Chojnacki

2 czerwca 2016

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym i procedurze cywilnej, prawie rodzinnym, prawie ubezpieczeń społecznych. Posiada duże doświadczenie w zakresie występowania przed sądami w sprawach o zapłatę, odwołań do ZUS w sprawach o ustalenie prawa do emerytur górniczych i emerytur z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych, prawa do rent z tytułu niezdolności do pracy. Prowadzi sprawy upadłości konsumenckiej oraz dotyczące dotacji z tarcz antykryzysowych. Zajmuje się doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z ochroną praw konsumenta oraz dóbr osobistych, a także prawem wekslowym i czekowym oraz prawem autorskim. Biegle włada językiem angielskim.

pawel_goik

Adwokat Paweł Goik

16 lutego 2021

Specjalizuje się w prawie karnym, obsłudze podmiotów gospodarczych, w sprawach cywilnych i prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych, w tym gospodarczych. W zawodzie adwokata pracuje od ponad 20 lat. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego a następnie aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od wielu lat współpracuje z dużymi podmiotami gospodarczymi oraz prowadzi obsługę inwestorów zagranicznych w zakresie zakładania spółek oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej. Reprezentował też klientów indywidualnych w wielu, w tym medialnych, sprawach karnych.