Aplikant radcowski - Kancelaria Prawna OPTIMA

Radca Prawny Szymon Chojnacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym i procedurze cywilnej, prawie rodzinnym, prawie ubezpieczeń społecznych. Posiada duże doświadczenie w zakresie występowania przed sądami w sprawach o zapłatę, odwołań do ZUS w sprawach o ustalenie prawa do emerytur górniczych i emerytur z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych, prawa do rent z tytułu niezdolności do pracy. Prowadzi sprawy upadłości konsumenckiej oraz dotyczące dotacji z tarcz antykryzysowych. Zajmuje się doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z ochroną praw konsumenta oraz dóbr osobistych, a także prawem wekslowym i czekowym oraz prawem autorskim. Biegle włada językiem angielskim.