Odszkodowania

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy oraz w wyniku błędów medycznych, a także tym, które utraciły najbliższych w wyniku powyższych zdarzeń. Skupiamy się na szybkim i skutecznym uzyskaniu świadczenia w możliwe najkrótszym czasie. Asystujemy przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczenia, prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje z ubezpieczycielami. Sprawy sporne kierujemy na drogę sądową. W toku postępowania reprezentujemy Klienta i bronimy jego interesów walcząc o jak najwyższe świadczenie.
Uzyskujemy dla naszych Klientów:

  • zadośćuczynienia lub odszkodowania za doznane krzywdy
  • zwrot kosztów leczenia, pogrzebu,
  • odszkodowania za błędy medyczne,
  • renty wyrównawcze z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy
  • odszkodowania komunikacyjne
  • odszkodowania za szkody majątkowe (pożar, zalanie, powódź tip.)

Nie pobieramy wynagrodzenia za analizę i przyjęcie sprawy do prowadzenia.

Korzyści dla Klienta:

  • fachowa pomoc w kompletowaniu dokumentów
  • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji z ubezpieczycielem w celu uzyskania jak najwyższego świadczenia
  • życzliwe wsparcie i doradztwo na każdym etapie postępowania
  • poufna i lojalna atmosfera