Bieżąca obsługa prawna firm

Dla podmiotów gospodarczych OPTIMA Kancelaria prawna świadczy najwyższej jakości usługi związane z bieżącą obsługą prawną we wszystkich aspektach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, w tym m.in. obejmujące:

 • bieżącą obsługę prawną firm w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej
 • obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego i ich organów (obsługa posiedzeń organów spółek, opracowywanie projektów uchwał organów)
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych i innych
 • opracowywanie projektów  statutów i regulaminów oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów
 • obsługa prawna transakcji, których przedmiotem jest zbycie przedsiębiorstwa
  udział w negocjacjach
 • reprezentowanie w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi

Korzyści dla Klienta:

 • efektywne zarządzenie ryzykiem
 • zapewnienie ochrony własnych interesów (poprzez adwokatów i radców prawnych)
 • zewnętrzny nadzór nad legalnością podejmowanych działań
 • dogodna lokalizacja – centrum Katowic