Prawo budowlane i prawo nieruchomości

OPITMA Kancelaria prawna oferuje specjalistyczną pomoc prawną w sprawach związanych z realizacją procesów inwestycyjnych oraz prawem nieruchomości.
Kancelaria świadczy usługi prawne między innymi w zakresie:

  • obsługi prawnej procesu inwestycyjnego na rzecz inwestorów, wykonawców i podwykonawców,
    weryfikacji lub sporządzania umów o roboty budowalne, prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne, umowy podwykonawcze
  • weryfikacji i sporządzania umów deweloperskich
  • wsparcia prawnego przy uzyskaniu pozwoleń na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych
  • wsparcia prawnego w zakresie roszczeń z gwarancji lub rękojmi
  • reprezentacji w negocjacjach oraz reprezentacji w sądzie w sporach budowlanych
  • sporządzania i opiniowania umów związanych z obrotem nieruchomościami, najmem i dzierżawą powierzchni użytkowych itp.
  • badania i regulowania stanu prawnego nieruchomości.

OPTIMA Kancelaria Prawna współpracuje z ekspertami posiadającymi uprawnienia nadzoru budowlanego, jak również biegłymi sądowymi z dziedziny budownictwa. Zespół wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania, od momentu przyjęcia sprawy, aż po jej pozytywne rozstrzygnięcie.