Prawo IT, prawo w Internecie

OPTIMA Kancelaria prawna świadczy pomoc prawną w zakresie związanym z dostawą i serwisem oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną danych osobowych i baz danych, prawem autorskich w Internecie oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Oferujemy usługi prawne polegające w szczególności na:

  • opiniowaniu i sporządzaniu umów wdrożenia dedykowanego oprogramowania, umów serwisowych, umów na tworzenie i obsługę zewnętrznych baz danych itp.
  • tworzenie i audyt regulaminów sklepów internetowych, polityki prywatności, polityki cookies
    sporządzanie umów o prawa autorskie, umów licencyjnych, doradztwo w sprawie naruszeń praw autorskich
  • doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony baz danych
  • reprezentacji w sporach sądowych o ochronę praw autorskich, o uznanie klauzuli umownej za niedozwoloną, z tytułu roszczeń wynikających z umów