Strefa Klienta Indywidualnego

Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną dla Klientów indywidualnych we wszystkich obszarach prawa. Nasi adwokaci i radcowie prawni bronią interesów Klienta w sporach sądowych, negocjacjach i mediacjach. Doradzają i pomagają we wszystkich aspektach prawnych związanych ze zleconą sprawą. Czuwają nad prawidłowym przebiegiem postępowań sądowych i dopilnowują, aby wszystkie formalności były należycie dopełnione.
Kancelaria adwokacka Optima dla naszych Klientów przygotowuje stosowne pozwy, wnioski, apelacje, odwołania i wszelkie inne pisma.
Gwarantujemy pełną poufność oraz życzliwą i rzetelną obsługę.
Zajmujemy się w szczególności sprawami z zakresu:

 • prawa rodzinnego (m.in. sprawy o rozwód i separację, sprawy o podział majątku, o alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem)
 • prawa spadkowego (m.in. sprawy o zachowek, nabycie i dział spadku, doradztwo w zakresie zapisów testamentowych, w tym zapisu windykacyjnego)
 • spraw własnościowych i lokalowych (m.in. badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, sprawy o zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, zasiedzenie, sprawy lokalowe)
 • prawa pracy (m.in. reprezentowanie pracowników w sądach pracy, doradztwo i reprezentacja w sprawach o mobbing, dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy)
 • spraw rentowych i emerytalnych (m.in. sporządzenie odwołań od decyzji ZUS w sprawach prawa do renty lub emerytury, orzeczeń w przedmiocie niezdolności do pracy, reprezentacja przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi)
 • upadłości konsumenckiej (kompletowanie dokumentów, przygotowanie wniosku, reprezentacja w postępowaniu)
 • dochodzenia odszkodowań

Oferujemy również pomoc osobom przebywającym poza granicami Polski bez konieczności wizyty w Kancelarii adwokackiej, która swoją siedzibę ma w Katowicach.

Korzyści:

 • fachowa pomoc na każdym etapie sprawy
 • profesjonalna reprezentacja w sądzie (awokat lub radca prawny)
 • życzliwa i lojalna atmosfera (profesjonalnie przeszkoleni prawnicy)
 • gwarancja poufności