Zakładanie spółek

Inwestorom zainteresowanym tworzeniem nowych spółek prawa handlowego Kancelaria prawna OPTIMA radcy prawnego Martyny Miszczyk oferuje pomoc prawną przy zakładaniu spółek handlowych. Usługa obejmuje zakładanie spółek handlowych wszystkich form prawnych, w tym w szczególności: zakładanie spółki jawnej, zakładanie spółki komandytowej, zakładanie spółki komandytowej, zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej, zakładanie spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością), zakładanie spółki akcyjnej. OPTIMA Kancelaria prawna z Katowic świadczy równice pomoc prawną dla przedsiębiorców zainteresowanych założeniem spółki cywilnej.

Pomoc prawna w powyższym zakresie obejmuje czynności związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji i rejestracją zakładanej spółki handlowej w rejestrze handlowym, jak również późniejsze wsparcie na etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Czynności podejmowane przez Kancelarię prawną przy zakładaniu spółek handlowych obejmują przede wszystkim:

  • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej zakładanej spółki;

  • opracowanie, we współpracy z notariuszem, indywidulanego projektu umowy spółki;

  • przygotowanie pozostałych dokumentów założycielskich (uchwały wspólników lub organów spółki, oświadczenia członków organów spółki);

  • udział w czynnościach notarialnych;

  • złożenie kompletnego wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego;

  • bieżące doradztwo prawne w zakresie związanym z zakładaną spółką handlową; (odpowiedzialność/ograniczenia odpowiedzialności wspólników i członków organów spółki, optymalizacja podatkowa itp.).

W przypadku podmiotów już działających w obrocie prawnym, Kancelaria prawna OPTIMA radcy prawnego Martyny Miszczyk świadczy również pomoc prawną w procesach przekształceniowych, w tym w szczególności:

  • przekształcanie spółek prawa handlowego;

  • przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. lub inną spółkę prawa handlowego;

  • transakcje zbycia/nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

Kancelaria radcy prawnego Martyny Miszczyk świadczy także usługi bieżącego doradztwa prawnego dla spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie takich dziedzin prawa jak prawo gospodarcze i handlowe, prawo kontraktów, spory sądowe, prawo pracy, prawo budowlane, prawo IT itp.

OPTIMA Kancelaria prawna w Katowicach posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej i zakładania spółek osobowych (m.in. zakładanie spółki jawnej, zakładanie spółki komandytowej, zakładanie spółki komandytowo akcyjnej) oraz spółek kapitałowych (zakładanie spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością), zakładanie spółki akcyjnej.

Zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych zakładaniem spółek w Katowicach jaki i na terenie całego kraju, jak również podmioty już prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane bieżącą obsługą prawną.