Zachowek – Kluczowe informacje o dziedziczeniu na podstawie prawa

Zachowek to termin z zakresu prawa spadkowego, który odgrywa istotną rolę w dziedziczeniu majątku po zmarłej osobie. Jest to często omawiany temat w kontekście dziedziczenia, dlatego warto poznać kluczowe informacje na jego temat. W tym artykule omówimy, czym jest zachowek, kto ma do niego prawo, jak jest obliczany i jakie są jego zasady.

Czym jest zachowek?

Zachowek to prawo przysługujące określonym osobom, zazwyczaj potomkom zmarłego, do otrzymania części jego majątku po jego śmierci. Jest to swoisty rodzaj dziedziczenia ustawowego, który ma na celu zapewnienie pewnej części spadku dla osób, które nie zostają objęte spadkiem na podstawie testamentu lub w inny sposób.

Kto ma prawo do zachowku?

Prawo do zachowku przysługuje zazwyczaj osobom, które byłyby dziedzicami ustawowymi zmarłego, gdyby nie istniał testament lub gdyby zostały pominięte w testamencie. W Polskim prawie osoby uprawnione do zachowku to:

  • Dzieci zmarłego (lub ich potomkowie, jeśli dziecko nie żyje),
  • Małżonek zmarłego.

Oznacza to, że jeśli zmarły zostawił testament, w którym pomija swoje dzieci lub małżonka, to te osoby wciąż mają prawo do zachowku.

Jak jest obliczany zachowek?

Obliczenie zachowku polega na ustaleniu konkretnej wartości, która przysługuje uprawnionym osobom. Wartość ta wynosi połowę tzw. wartości zachowku, czyli części spadku, którą uprawniony miałby prawo otrzymać w przypadku dziedziczenia ustawowego. Istnieją różne metody obliczania zachowku, w zależności od skomplikowania struktury majątku zmarłego.

Zasady zachowku

Istnieje kilka kluczowych zasad związanych z zachowkiem:

  1. Nie można go pozbawić w testamencie: Mimo że zachowek jest często pomijany w testamencie, to nie można go całkowicie wyłączyć. Osoby uprawnione do zachowku zawsze mają prawo do części spadku.
  2. Zachowek może być wymagany w ciągu 5 lat od śmierci: Osoby uprawnione do zachowku mają ograniczony czas na złożenie roszczenia o jego przyznanie. Termin ten wynosi 5 lat od daty śmierci zmarłego.
  3. Zachowek nie jest opodatkowany: W przeciwieństwie do spadku, zachowek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Podsumowanie

Zachowek to ważny element prawa spadkowego, który chroni interesy dzieci i małżonków zmarłego. Jest to pewna forma dziedziczenia ustawowego, która gwarantuje określoną część spadku dla osób uprawnionych. Dlatego też warto zrozumieć, jak działa zachowek i jakie są zasady związane z jego przyznawaniem, aby móc skorzystać z tego prawa w odpowiednich sytuacjach. Warto również skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem, aby uzyskać dokładne informacje na temat swojej konkretnej sytuacji spadkowej.
Potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z naszą Kancelarią