Każdego dnia dokonujemy zakupów, ufając, że produkty, które nabywamy, będą spełniać nasze oczekiwania i działać zgodnie z opisem producenta lub sprzedawcy. Niestety, czasem zdarza się, że towar, który otrzymujemy, okazuje się niezgodny z umową, co może stwarzać konsumentom wiele problemów. W takich sytuacjach warto znać swoje prawa i wiedzieć, jakie kroki podjąć.

Czym Jest Niezgodność Towaru z Umową?

Niezgodność towaru z umową oznacza sytuację, w której zakupiony produkt nie spełnia standardów jakości, cech lub właściwości określonych w umowie zakupu, w reklamie, lub jest niezdatny do zwykłego użytku z innego powodu. To jest kluczowe pojęcie w prawie konsumenta i daje konsumentom pewność, że mają prawo oczekiwać, iż zakupione produkty będą zgodne z umową.

Twoje Prawa jako Konsumenta

Jeśli odkryjesz, że zakupiony towar jest niezgodny z umową, masz prawo do:

  1. Reklamacji: Zgłoszenia reklamacji sprzedawcy lub producentowi. Powinieneś to zrobić tak szybko, jak tylko zauważysz niezgodność, ale nie później niż w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.
  2. Naprawy lub wymiany: Możesz żądać naprawy towaru lub wymiany na nowy, zgodny z umową, jeśli to możliwe. Sprzedawca ma 14 dni na spełnienie twojego żądania. Jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub nieproporcjonalnie kosztowna, masz prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy.
  3. Odszkodowania: W przypadku znacznego uszczerbku na skutek niezgodności towaru z umową, możesz również domagać się odszkodowania.

Zachowaj Dowody i Działaj Szybko

W przypadku niezgodności towaru z umową, ważne jest, aby zachować dowód zakupu, np. paragon lub fakturę. Dokładnie udokumentuj również, w jaki sposób produkt jest niezgodny z umową, i skonsultuj się ze sprzedawcą lub producentem w sprawie reklamacji.

Pamiętaj, że nie możesz ponosić kosztów związanych z naprawą lub wymianą towaru z powodu niezgodności z umową. Twoje prawa jako konsumenta są chronione przez prawo konsumenta, dlatego nie wahaj się korzystać z nich, jeśli stwierdzisz, że zakupiony produkt nie spełnia twoich oczekiwań.

Podsumowując, niezgodność towaru z umową to sytuacja, którą każdy konsument może spotkać. Ważne jest, aby znać swoje prawa i działać zgodnie z przepisami, gdy tylko odkryjesz, że produkt nie spełnia określonych oczekiwań. Reklamacja towarzyszy prawom konsumenta i ma na celu zapewnienie, że twoje interesy są chronione jako nabywcy.

Potrzebujesz pomocy prawnej >> skontaktuj się z naszą Kancelarią