Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest kluczowym krokiem w procesie zakładania firmy w Polsce. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych form prawnych przez przedsiębiorców. Poniżej omówimy główne kroki i wymagania związane z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w polskim prawie.

Kroki Rejestracji Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością:

 1. Wybór Formy Prawnej: Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji o wyborze formy prawnej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W Polsce istnieje wiele różnych form prawnych, ale sp. z o.o. jest popularna ze względu na ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników.
 2. Statut Spółki: Następnie trzeba sporządzić statut spółki, który określa zasady funkcjonowania firmy. Statut musi zawierać informacje m.in. o nazwie spółki, siedzibie, celu działalności, kapitale zakładowym, liczbie i danych wspólników, organach zarządzających i innych kluczowych aspektach.
 3. Umowa Spółki: Umowa spółki jest dokumentem, który zawiera szczegółowe ustalenia między wspólnikami. Jest ona podstawą do sporządzenia statutu i musi być dostosowana do wymagań prawa. Umowa spółki musi być podpisana przez wszystkich wspólników przed notariuszem.
 4. Wpłata Kapitału Zakładowego: W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy muszą dokonać wpłaty kapitału zakładowego na specjalne konto bankowe spółki. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych, ale może być wyższy, jeśli tak stanowi umowa spółki.
 5. Notariusz: Wszystkie ważne dokumenty, takie jak statut spółki, umowa spółki i zgoda wspólników na ustanowienie zarządu, muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego.
 6. Zgromadzenie Wspólników: Następnie należy zorganizować pierwsze zgromadzenie wspólników, na którym zostanie wybrany zarząd spółki. W sp. z o.o. zarząd jest odpowiedzialny za codzienną działalność firmy.
 7. Rejestracja w KRS: Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentów rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wymagane dokumenty obejmują statut spółki, umowę spółki, protokół z pierwszego zgromadzenia wspólników, a także dowody zapłaty opłat rejestracyjnych.
 8. Podatek od Czynności Cywilnoprawnych (PCC): W przypadku zakupu nieruchomości lub innych aktywów, może być wymagane zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dokumenty Rejestracyjne:

Podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS, konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • Statut spółki
 • Umowa spółki
 • Protokół z pierwszego zgromadzenia wspólników
 • Dowód zapłaty opłat rejestracyjnych
 • Akt notarialny potwierdzający podpisanie umowy spółki
 • Zgody na pełnienie funkcji członka zarządu (jeśli wymagane)
 • Inne dokumenty, które mogą być wymagane w zależności od specyfiki działalności spółki

Po zarejestrowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS, firma otrzymuje numer KRS oraz NIP (numer identyfikacji podatkowej), co umożliwia jej legalne prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces wymagający dokładności i przestrzegania przepisów prawnych. Dlatego zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że wszystkie kroki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i uniknąć potencjalnych problemów prawnych w przyszłości.

Potrzebujesz pomocy prawnej >> skontaktuj się z naszą Kancelarią