Oferta usług Kancelarii Prawnej Optima

Upadłość konsumencka/upadłość przedsiębiorców

 • przygotowywanie i składanie wniosków o upadłość i upadłość konsumencką oraz wsparcie na etapie postępowania z udziałem syndyka
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych

Prawo administracyjne, samorządowe i podatkowe

 • prawo budowlane (w tym sprawy o uzyskanie pozwolenia na budowę)
 • gospodarowanie odpadami
 • prawo oświatowe
 • kary administracyjne
 • zobowiązania podatkowe
 • obsługa prawna jednostek samorządowych
 • ochrona środowiska (pozwolenia, roszczenia odszkodowawcze, oddziaływanie na środowisko)

Prawo gospodarcze i prawo spółek – obsługa prawna przedsiębiorców

 • kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów handlowych
 • postępowania z zakresu zamówień publicznych
 • postępowanie rejestrowe przed KRS
 • procesy inwestycyjne (w tym zbywanie części lub całości przedsiębiorstwa)
 • zastępstwo procesowe przed sądem w procesach gospodarczych
 • czyny nieuczciwej konkurencji
 • znaki towarowe i ochrona praw autorskich

Prawo nieruchomości

 • sprawy o ustalenie stanu prawnego nieruchomości (hipoteki, służebności, zasiedzenie)
 • sprawy własnościowe (podział nieruchomości pomiędzy współwłaścicielami, znoszenie współwłasności, zarząd nieruchomością wspólną)
 • najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste
 • sprawy lokalowe i lokatorskie
 • sprawy inwestycyjne (w tym postępowania związane z umowami deweloperskimi)
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Ochrona konkurencji i konsumentów

 • czyny nieuczciwej konkurencji, ochrona przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji
 • ochrona konsumenta
 • reklamacje, gwarancja
 • sprzedaż konsumencka, sprzedaż na odległość, sprzedaż na aukcji i w sklepie internetowym
 • klauzule abuzywne, niedozwolone wzorce umowne

Sprawy przeciwko ZIS

 • sprawy o ustalenie prawa do emerytury lub renty – emerytury górnicze, praca w warunkach szczególnych, emerytura pomostowa, rekompensaty
 • spory przedsiębiorców z ZUS
 • przeliczenie świadczenia, kapitał początkowy
 • umorzenie i rozkładanie na raty zaległości wobec ZUS
 • niezdolności do pracy, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy

Prawo rodzinne – rozwody, podział majątku, alimenty

 • rozwód i separacja
 • podział majątku wspólnego małżonków (w tym obejmującego przedsiębiorstwo)
 • alimenty (w tym o podwyższenie alimentów)
 • władza rodzicielska ( tym ograniczenie lub pozbawienie tej władzy)
 • piecza nad dziećmi
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • sprawy podlegające Konwencji Haskiej

Prawo zamówień publicznych

 • wsparcie dla zamawiających i wykonawców w zakresie procedury zamówień publicznych
 • przygotowanie i analizy dokumentów przetargowych i wzorów umów
 • formułowanie zapytań i udzielanie odpowiedzi do SIWZ, doradztwo w zakresie modyfikacji SIWZ, a także w ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami w związku z wnoszonymi środkami ochrony prawnej (odwołania, przystąpienia, skargi)

Prawo spadkowe

 • sprawy spadkowe (w tym o odrzucenie spadków obciążonych długami)
 • dział spadku (w tym obejmujące dziedziczenia nieruchomości)
 • długi spadkowe
 • sprawy o zachowek

Prawo karne i karne gospodarcze

 • obrona w sprawach karnych (w tym w karno-skarbowych)
 • obrona w sprawach o wykroczenia (w tym wykroczenia skarbowe)

Zakładanie spółek, przekształcenia

 • zakładanie spółek (w tym przez inwestorów zagranicznych)
 • przekształcanie spółek prawa handlowego
 • przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
 • transakcje dotyczące zbycia/nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • likwidacja spółek