Czy spadkodawca, zawierając umowę darowizny tuż przed śmiercią i rozdysponowując cały swój majątek, pozbawił Cię prawa do spadkobrania? Jeśli tak, masz prawo do upomnienia się o zachowek. Prawo do zachowku jest często pytaniem, które nurtuje spadkobierców, szczególnie w przypadku, gdy spadkodawca przekazał swój majątek jednemu z potomków, np. dom lub gospodarstwo rolne, poprzez umowę darowizny z ustanowieniem służebności mieszkania na rzecz rodziców.

Skutkiem takiego rozporządzenia majątkiem jest pozbawienie pozostałych spadkobierców prawa do spadku. Jednak spadkobiercom, którzy nie otrzymali w spadku żadnego majątku, przysługuje roszczenie o zachowek. Zachowek to minimalna gwarantowana część majątku zmarłego, która przysługuje spadkobiercom ustawowym, niezależnie od woli zmarłego. Zazwyczaj wynosi on 50% wartości udziału spadkowego, który należałby się spadkobiercy, gdyby nie dokonano darowizny.

Warto podkreślić, że przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się wartości nieruchomości przekazanej w ramach umowy dożywocia. Chociaż tego rodzaju umowa jest rzadko stosowana ze względu na wysokie koszty podatkowe, w praktyce częściej spotyka się umowy darowizny ze służebnością mieszkania. Co ważne, ta druga umowa nie wyłącza składnika majątku z masy spadkowej podczas obliczania zachowku. Dlatego przy określaniu jego wartości istotne jest dokładne zrozumienie rodzaju umowy zawartej między spadkodawcą a obdarowanym, w tym analizę wpisów w księgach wieczystych i akt ksiąg wieczystych.

Należy pamiętać, że roszczenie o zachowek przedawnia się po upływie 5 lat od daty śmierci spadkodawcy lub od daty, w której spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku.

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub porady prawnej w kwestiach związanych z zachowkiem lub prawem nieruchomości, zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią. Nasz zespół specjalistów służy pomocą i doradztwem.

Potrzebujesz pomocy prawnej >> skontaktuj się z naszą Kancelarią