Płatności z limitami

W planach od 1 stycznia 2017 r. jest wprowadzenie zmian, które miałyby na celu obniżenie limitu płatności dokonywanych poza rachunkiem bankowym przedsiębiorcy.

Zostanie wprowadzona bardzo znacząca poprawka do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Bowiem jej wprowadzenie zmieni zasady dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego, należącego do przedsiębiorcy. Obecny limit, umożliwia przeprowadzanie transakcji z jego pominięciem do 15 tys. euro (przeliczany po kursie ogłaszanym przez NBP). Po zmianach, limit ma wynieść maksymalnie 15 tys. zł.

Przekroczenie wskazanego limitu będzie m.in. skutkowało brakiem możliwości włączenia takich transakcji do kosztów uzyskania przychodu.

Ustawodawca wskazuje dwa powody wprowadzenia owych zmian. Najważniejsze jest to, że dzięki nim zwiększy się pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Choćby dlatego, że dokonywane transakcje będą miały swoje potwierdzenie w wykazach bankowych. Po drugie, utrudnione zostanie ukrywanie rzeczywiście osiąganych dochodów przez przedsiębiorców.

Nowelizacja przewiduje również przepisy przejściowe, w czasie których po wejściu w życie nowych przepisów, stare zasady wciąż będą obowiązywały dla płatności wynikających z transakcji zawartych jeszcze przed końcem 2016 roku. Tak samo będzie stosować się przepisy dla korekt tych transakcji.